Vinamilk Organic Da Lat"> Đi Đà Lạt, phải ghé địa điểm đặc biệt này để trải nghiệm niềm hạnh phúc!
Vinamilk Organic Da Lat </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="13.5s"> <a href="http://kenh14.vn/cau-chuyen-cua-bon-ngoi-sao-tre-co-anh-huong-cua-showbiz-viet-thanh-cong-khong-danh-cho-ke-yeu-duoi-20171214021752274.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Câu chuyện của bốn ngôi sao có ảnh hưởng Showbiz Việt: Thành công không dành cho kẻ yếu đuối"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/08/nvat1-520x340.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="http://kenh14.vn/cau-chuyen-cua-bon-ngoi-sao-tre-co-anh-huong-cua-showbiz-viet-thanh-cong-khong-danh-cho-ke-yeu-duoi-20171214021752274.chn" target="_blank" title="Câu chuyện của bốn ngôi sao có ảnh hưởng của showbiz Việt: Thành công không dành cho kẻ yếu đuối
Câu chuyện của bốn ngôi sao có ảnh hưởng của showbiz Việt: Thành công không dành cho kẻ yếu đuối"> Câu chuyện của bốn ngôi sao có ảnh hưởng của showbiz Việt: Thành công không dành cho kẻ yếu đuối
Câu chuyện của bốn ngôi sao có ảnh hưởng của showbiz Việt: Thành công không dành cho kẻ yếu đuối </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="13.8s"> <a href="https://kenh14.vn/quynh-anh-shyn-fung-la-misthy-minh-chung-ro-rang-cho-cau-noi-la-con-gai-phai-li-20200730220959315.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Quỳnh Anh Shyn, Fung La, Misthy – Minh chứng rõ ràng cho câu nói: “Là con gái phải là vì”"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/09/Screenshot-2020-09-12-101515-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/quynh-anh-shyn-fung-la-misthy-minh-chung-ro-rang-cho-cau-noi-la-con-gai-phai-li-20200730220959315.chn" target="_blank" title="Quỳnh Anh Shyn, Fung La, Misthy – Minh chứng rõ ràng cho câu nói: “Là con gái phải Lì!”"> Quỳnh Anh Shyn, Fung La, Misthy – Minh chứng rõ ràng cho câu nói: “Là con gái phải Lì!” </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="14.1s"> <a href="https://kenh14.vn/nguyen-ngoc-my-ai-noi-tieu-thu-nha-giau-khong-the-lam-kinh-doanh-20161120233521478.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Nguyễn Ngọc Mỹ – Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể kinh doanh"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/09/Screenshot-2020-09-12-101838-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/nguyen-ngoc-my-ai-noi-tieu-thu-nha-giau-khong-the-lam-kinh-doanh-20161120233521478.chn" target="_blank" title="Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh?"> Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="14.4s"> <a href="https://kenh14.vn/nhung-vung-dat-ca-phe-viet-nam-hien-len-tuyet-dep-qua-goc-nhin-cua-travel-blogger-nhi-dang-nuoc-minh-con-nhieu-noi-phai-di-den-the-20200719112921747.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Những “vùng đất cà phê” Việt Nam hiện lên tuyệt đẹp qua góc nhìn của Blogger Nhi Đặng"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/09/Screenshot-2020-09-12-102440-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/nhung-vung-dat-ca-phe-viet-nam-hien-len-tuyet-dep-qua-goc-nhin-cua-travel-blogger-nhi-dang-nuoc-minh-con-nhieu-noi-phai-di-den-the-20200719112921747.chn" target="_blank" title="Những "vùng đất cà phê" Việt Nam hiện lên tuyệt đẹp qua góc nhìn của travel blogger Nhị Đặng: "Nước mình còn nhiều nơi phải đi đến thế!""> Những "vùng đất cà phê" Việt Nam hiện lên tuyệt đẹp qua góc nhìn của travel blogger Nhị Đặng: "Nước mình còn nhiều nơi phải đi đến thế!" </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="14.7s"> <a href="https://kenh14.vn/ban-do-am-thuc-viet-chua-bao-gio-thieu-nhung-mon-chien-ran-gion-ngon-ma-vung-nao-cung-co-bi-mat-nam-o-dau-20201004205049464.chn?fbclid=IwAR21J8ApvDvnULdW-0ag-q3Z78KCU-qqSUAIyIdKIj795oNjQJtbwzcVJDs" target="_blank" class="ema-image" title="Bản đồ ẩm thực Việt – chưa bao giờ thiếu những món chiên rán giòn ngon mà vùng nào cũng có – Bí mật nằm ở đâu"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/10/Screenshot-2020-10-07-101432-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/ban-do-am-thuc-viet-chua-bao-gio-thieu-nhung-mon-chien-ran-gion-ngon-ma-vung-nao-cung-co-bi-mat-nam-o-dau-20201004205049464.chn?fbclid=IwAR21J8ApvDvnULdW-0ag-q3Z78KCU-qqSUAIyIdKIj795oNjQJtbwzcVJDs" target="_blank" title="Bản đồ ẩm thực Việt chưa bao giờ thiếu những món chiên rán giòn ngon mà vùng nào cũng có, bí mật nằm ở đâu?"> Bản đồ ẩm thực Việt chưa bao giờ thiếu những món chiên rán giòn ngon mà vùng nào cũng có, bí mật nằm ở đâu? </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="15s"> <a href="https://kenh14.vn/quynh-anh-shyn-fung-la-misthy-minh-chung-ro-rang-cho-cau-noi-la-con-gai-phai-li-20200730220959315.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Quỳnh Anh Shyn – Fung La – Misthy: Minh chứng rõ ràng cho câu nói “Là con gái phải lì”"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-111651-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/quynh-anh-shyn-fung-la-misthy-minh-chung-ro-rang-cho-cau-noi-la-con-gai-phai-li-20200730220959315.chn" target="_blank" title="Quỳnh Anh Shyn, Fung La, Misthy – Minh chứng rõ ràng cho câu nói: “Là con gái phải Lì!”"> Quỳnh Anh Shyn, Fung La, Misthy – Minh chứng rõ ràng cho câu nói: “Là con gái phải Lì!” </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="15.3s"> <a href="http://kenh14.vn/co-nhung-chiec-ao-chat-chua-bao-sac-mau-ki-niem-ma-ta-chi-muon-giu-lai-suot-doi-20190612200338921.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Có những chiếc áo chất chứa bao sắc màu kỷ niệm"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-161313-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="http://kenh14.vn/co-nhung-chiec-ao-chat-chua-bao-sac-mau-ki-niem-ma-ta-chi-muon-giu-lai-suot-doi-20190612200338921.chn" target="_blank" title="Có những chiếc áo chất chứa bao sắc màu kỉ niệm mà ta chỉ muốn giữ lại suốt đời
Có những chiếc áo chất chứa bao sắc màu mà ta chỉ muốn giữ lại suốt đời"> Có những chiếc áo chất chứa bao sắc màu kỉ niệm mà ta chỉ muốn giữ lại suốt đời
Có những chiếc áo chất chứa bao sắc màu mà ta chỉ muốn giữ lại suốt đời </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="15.6s"> <a href="https://kenh14.vn/nhung-kieu-toc-ngau-hung-doi-thuong-luu-lai-dau-an-ve-mot-nam-phi-thuong-2020-20201019181406315.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Những kiểu tóc ngẫu hứng đời thường lưu lại dấu ấn về một năm phi thường 2020"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-161313-1-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/nhung-kieu-toc-ngau-hung-doi-thuong-luu-lai-dau-an-ve-mot-nam-phi-thuong-2020-20201019181406315.chn" target="_blank" title="Những kiểu tóc ngẫu hứng đời thường lưu lại dấu ấn về một năm phi thường: 2020!
Những kiểu tóc ngẫu hứng đời thường lưu lại dấu ấn về một năm phi thường: 2020!"> Những kiểu tóc ngẫu hứng đời thường lưu lại dấu ấn về một năm phi thường: 2020!
Những kiểu tóc ngẫu hứng đời thường lưu lại dấu ấn về một năm phi thường: 2020! </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="15.9s"> <a href="https://kenh14.vn/khong-mot-ai-tranh-duoc-thu-thach-nhung-cach-ta-duoc-day-de-doi-mat-se-thay-doi-tu-duy-loi-song-cua-moi-nguoi-trong-tuong-lai-20200908172448977.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Không một ai tránh được thử thác nhưng cách ta được dạy để đối mặt sẽ thay đổi tư duy lối sống của mọi người trong tương lai"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-164400-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/khong-mot-ai-tranh-duoc-thu-thach-nhung-cach-ta-duoc-day-de-doi-mat-se-thay-doi-tu-duy-loi-song-cua-moi-nguoi-trong-tuong-lai-20200908172448977.chn" target="_blank" title="Không một ai tránh được thử thách, nhưng cách ta được dạy để đối mặt sẽ thay đổi tư duy, lối sống của mỗi người trong tương lai
Emagazine"> Không một ai tránh được thử thách, nhưng cách ta được dạy để đối mặt sẽ thay đổi tư duy, lối sống của mỗi người trong tương lai
Emagazine </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="16.2s"> <a href="https://kenh14.vn/dong-bo-thanh-cong-bang-nhung-con-so-chung-ta-dang-ghi-nhan-hay-tu-tao-nha-tu-giam-cam-niem-vui-song-20201012211419069.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Đồng bộ thành công bằng những con số chúng ta đang ghi nhận"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-111651-2-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/dong-bo-thanh-cong-bang-nhung-con-so-chung-ta-dang-ghi-nhan-hay-tu-tao-nha-tu-giam-cam-niem-vui-song-20201012211419069.chn" target="_blank" title="Đồng bộ thành công bằng những con số: Chúng ta đang ghi nhận hay tự tạo "nhà tù giam cầm" niềm vui sống?"> Đồng bộ thành công bằng những con số: Chúng ta đang ghi nhận hay tự tạo "nhà tù giam cầm" niềm vui sống? </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="16.5s"> <a href="https://kenh14.vn/cong-chua-vpop-amee-khong-can-thay-doi-de-duoc-la-chinh-minh-20200828181235225.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Công chúa V-Pop Amee: Không cần thay đổi để được làm chính mình"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-164549-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/cong-chua-vpop-amee-khong-can-thay-doi-de-duoc-la-chinh-minh-20200828181235225.chn" target="_blank" title=""Công chúa Vpop AMEE": Không cần thay đổi để được là chính mình
Amee"> "Công chúa Vpop AMEE": Không cần thay đổi để được là chính mình
Amee </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="16.8s"> <a href="https://kenh14.vn/24h-smartphone-smartwatch-thay-doi-phong-cach-song-cua-ban-tre-20201001102702573.chn#home" target="_blank" class="ema-image" title="24h Smartphone và Smartwatch thay đổi phong cách sống của bạn trẻ"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-164725-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/24h-smartphone-smartwatch-thay-doi-phong-cach-song-cua-ban-tre-20201001102702573.chn#home" target="_blank" title="24H Smartphone & Smartwatch - Thay đổi phong cách sống của bạn trẻ
Oppo interative"> 24H Smartphone & Smartwatch - Thay đổi phong cách sống của bạn trẻ
Oppo interative </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="17.1s"> <a href="https://kenh14.vn/nghe-nghiep-40-co-hoi-cho-nhung-ai-khong-ngung-dot-pha-sang-tao-muon-lam-nen-chuan-muc-moi-20191231145836926.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Nghề nghiệp 4.0: Cơ hội cho những ai không ngừng đột phá sáng tạo muốn làm nên chuẩn mực mới"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-165410-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/nghe-nghiep-40-co-hoi-cho-nhung-ai-khong-ngung-dot-pha-sang-tao-muon-lam-nen-chuan-muc-moi-20191231145836926.chn" target="_blank" title="Nghề nghiệp 4.0: Cơ hội cho những ai không ngừng đột phá, sáng tạo, muốn làm nên chuẩn mực mới
Nghề nghiệp 4.0: Cơ hội cho những ai không ngừng đột phá, sáng tạo, muốn làm nên chuẩn mực mới"> Nghề nghiệp 4.0: Cơ hội cho những ai không ngừng đột phá, sáng tạo, muốn làm nên chuẩn mực mới
Nghề nghiệp 4.0: Cơ hội cho những ai không ngừng đột phá, sáng tạo, muốn làm nên chuẩn mực mới </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="17.4s"> <a href="https://kenh14.vn/dung-lam-nhung-vi-khach-dang-ghet-cua-hanh-tinh-nay-va-khien-the-he-sau-phai-nhin-chung-ta-bang-anh-mat-trach-moc-20191231145628269.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Đừng làm những vị khách đáng ghét của hành tinh này và khiến thế hệ sau phải nhìn chúng ta bằng ánh mắt trách móc"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-170109-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/dung-lam-nhung-vi-khach-dang-ghet-cua-hanh-tinh-nay-va-khien-the-he-sau-phai-nhin-chung-ta-bang-anh-mat-trach-moc-20191231145628269.chn" target="_blank" title="Đừng làm những vị khách “đáng ghét” của hành tinh này và khiến thế hệ sau phải nhìn chúng ta bằng ánh mắt trách móc!
Đừng làm những vị khách "đáng ghét" của hành tinh này & khiến thế hệ sau phải nhìn chúng ta bằng ánh mắt trách móc!"> Đừng làm những vị khách “đáng ghét” của hành tinh này và khiến thế hệ sau phải nhìn chúng ta bằng ánh mắt trách móc!
Đừng làm những vị khách "đáng ghét" của hành tinh này & khiến thế hệ sau phải nhìn chúng ta bằng ánh mắt trách móc! </a> </div> </div> </div> <div class=" col-lg-4 col-md-6 col-xs-12"> <div class="ema-item wow fadeInUp" data-wow-duration="1s" data-wow-delay="17.7s"> <a href="https://kenh14.vn/ngay-con-den-bo-tim-thay-phien-ban-mem-diu-cua-chinh-minh-20191024171748785.chn" target="_blank" class="ema-image" title="Ngày con đến bố tìm thấy phiên bản mềm dịu của chính mình"> <img width="520" height="340" src="https://tuyenbai.admicro.vn/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-09-170454-520x340.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /> </a> <div class="ema-content"> <a href="https://kenh14.vn/ngay-con-den-bo-tim-thay-phien-ban-mem-diu-cua-chinh-minh-20191024171748785.chn" target="_blank" title="Ngày con đến, bố tìm thấy phiên bản “mềm dịu” của chính mình!